Voorwerp

Dit is een juridisch document dat een overeenkomst beschrijft en vormt tussen twee partijen:

 • ‘jou’, ‘je’ of ‘jij’, de Gebruiker, en daarbij bedoelen we iedere Gebruiker die onze App (zie hierna) heeft gedownload;
 • ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, het bedrijf, en daarbij bedoelen we Promcom en/of personeel en freelancers van Promcom. Promcom bv is een Belgische naamloze vennootschap met maatschAppelijke zetel en vestiging te Dumolinlaan 1, bus 13, 8500 KORTRIJK, België.

 

Verder hebben de volgende termen een betekenis als volgt:

 • Wanneer we refereren naar ‘App’ of ‘Applicatie’, betekent dit de ‘Swave’ App dat eigendom is van Promcom.
 • Wanneer we refereren naar ‘B2B portaal’ of ‘portaal’, betekent dit de Swave website, web App en mobiele App die specifiek ontwikkeld zijn of ontwikkeld worden voor onze Klanten (zie hieronder), door Promcom en eigendom van Promcom
 • Wanneer we refereren naar ‘data’ of ‘gegevens’, betekent dit alle persoonlijke gegevens over jou die zichtbaar zijn in de App, alle persoonlijke gegevens die je aan ons hebt gegeven en alle persoonlijke gegevens die we daaraan linken. Wat we precies doen met deze data of gegevens, kan je terugvinden in de Privacy Policy.
 • Wanneer we refereren naar ‘rekening’ of ‘bankrekening’, betekent dit een bankrekening bij een bank- of kredietinstelling.
 • Wanneer we refereren naar ‘onze Diensten’, betekent dit de Diensten die Promcom aanbiedt.
 • Wanneer we refereren naar ‘Platform’ of ‘product’, betekent dit alle eigendommen van en contracten gesloten door Promcom die het mogelijk maken voor Gebruikers en klanten om de Diensten van Promcom te gebruiken, zoals, maar niet gelimiteerd tot de Swave App, de Swave website(s) en contracten met haar klanten en Gebruikers.
 • Wanneer we refereren naar ‘klanten’, betekent dit handelszaken en merken die een geldig contract hebben met Promcom om gebruik te maken van het Platform en alle Diensten aangeboden door Promcom. Klanten hebben dit contract afzonderlijk afgesloten, gepaard gaande met de goedkeuring van de ‘Algemene B2B Voorwaarden’.
 • Wanneer we refereren naar ‘Geld Terug’, betekent dit geldelijke waarde in euro dat je ter beloning van Promcom kunt krijgen, als je op een correcte manier gebruik maakt van Diensten die kunnen resulteren in ‘Geld Terug’, zoals, maar niet gelimiteerd tot, de Dienst ‘Online Cashback’. Gebruikers kunnen deze geldelijke waarde laten storten op hun bankrekening vanaf ze een Geld Terug waarde van €5 hebben verdiend.
 • Wanneer we refereren naar ‘Punten’, betekent dit loyaliteitspunten dat je ter beloning van een Klant van Promcom kunt krijgen als je op een correcte manier gebruik maakt van Diensten die kunnen resulteren in ‘Punten, zoals, maar niet gelimiteerd tot, de dienst ‘Automatische Loyaliteit’.

 

Dit document geldt als de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de App ‘Swave’, aangeboden door en eigendom van Promcom bv. Dit betekent dat enkel Promcom gerechtigd en verplicht blijft onder deze voorwaarden te handelen.

Je gaat onherroepelijk akkoord met de contractuele rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden die gepaard gaan met onze Diensten. Wij vragen je, de gebruikers, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden goed door te nemen alvorens ze goed te keuren.  Indien je niet akkoord gaat, mag je onze Diensten niet gebruiken. Onze Diensten zijn onder andere, maar niet beperkt tot, de website https://swave.be, de Applicatie en andere Diensten.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn geschreven in de Nederlandse taal. We kunnen de nauwkeurigheid van vertaalde versies van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet garanderen. Voor zover vertaalde versies van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met de Nederlandstalige versie, is de Nederlandstalige versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Dit document en haar Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn laatst bijgewerkt op 10 februari 2020.

Deugdelijkheid

De Gebruiker aanvaardt de Algemene Gebruiksvoorwaarden vanaf zijn registratie op het Swave Platform.

We hebben het recht om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Indien we de Algemene Gebruiksvoorwaarden wijzigen, aanvaardt de Gebruiker de gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden vanaf zijn of haar eerste login op het Swave Platform na de wijzigingen.

Wie zijn we?

Wettelijk zijn we Promcom bv, een Belgische naamloze vennootschap met maatschAppelijke zetel en vestiging te Dumolinlaan 1, bus 13, 8500 KORTRIJK, België.

Maar je kan ons het best omschrijven als een beloningsPlatform ontwikkeld om consumenten automatisch geld te besparen op online aankopen en/of om hen loyaliteitspunten te laten sparen op hun online en offline aankopen. De waarde voor onze retailklanten is dat ze door onze Diensten meer consumenten kunnen aantrekken, dit ook vaker, dat ze consumenten ertoe kunnen aanzetten meer uit te geven en gewoon om meer Diensten aan hun consumenten te leveren waardoor de klanttevredenheid toeneemt.

De sleutel om deze Diensten automatisch te leveren, is door consumententransacties te lezen. Op basis van de transactiegegevens zullen we beloningen toekennen aan Swave Gebruikers wanneer ze aan een of meer van onze servicevoorwaarden hebben voldaan. We leggen deze servicevoorwaarden hieronder verder uit.

Om deze consumententransacties te lezen, diende Promcom een betalingsinstelling te worden. Dat is Promcom dan ook in overeenstemming met de Belgische wet van 11 maart 2018 betreffende de wettelijke status van en het toezicht op betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld. We benadrukken dat we geen bank zijn, maar louter onder toezicht vallen van de Nationale Bank van België.

Volgens de Europese regelgeving kunnen we onze Diensten ook aanbieden in andere landen in de Europese Unie (‘EU’) en de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Voorlopig zijn we enkel actief in België. Vanaf we actief mogen zijn en effectief actief zijn in andere EU- en EER-landen, zult u dit op onze website https://www.swave.be kunnen raadplegen.

Indien Promcom wordt overgenomen door een ander bedrijf of als Promcom besluit het bedrijf te fuseren of te splitsen, wordt onze overeenkomst met jou overgedragen aan dat andere bedrijf. Hiervoor hebben we jouw toestemming niet nodig.

Gebruiker

Jouw gebruik van onze Diensten

Je bent pas officieel een Swave Gebruiker als je het volledige registratieproces op de Swave App correct heb ingevuld en vervolledigd door de instructies in de App te volgen, het opgegeven e-mailadres hebt geverifieerd via de e-mail die naar dat e-mailadres is verzonden en als je de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy hebt goedgekeurd tijdens het registratieproces.

Jouw recht op het gebruik van onze Diensten is tot jou persoonlijk en is niet transfereerbaar door jou noch een andere persoon of entiteit. De informatie die je ons aanlevert dient correct, accuraat, compleet en eerlijk te zijn. Je dient ouder dan 16 jaar te zijn.

Bij het linken van een bankkaart met de App, kan deze bankkaart aan maximaal één Swave account en dus één Gebruiker worden gelinkt. Indien een Gebruiker een bankkaart wenst te linken aan de App en deze bankkaart is al gelinkt, kan de Gebruiker, indien gewenst, contact opnemen met Swave en bij uitbreiding Promcom via de Help sectie in de App.

Daarbij zal Promcom, in samenwerking met de Gebruiker die contact opnam, verifiëren of de bankkaart eigendom is van de Gebruiker, door de Gebruiker en de persoon achter het account waaraan de bankkaart is gelinkt, te vragen een kopie te sturen van hun nationale identiteitskaart of paspoort, binnen de 14 kalenderdagen.
Zorg ervoor dat je ons een scan van jouw eigen nationale identiteitskaart of paspoort stuurt en niet die van iemand anders. Als je dat niet doet, is dat identiteitsfraude en kan je strafrechtelijk worden vervolgd.

Binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de identiteit van beide Gebruikers, zal Promcom beslissen van welke Gebruiker de bankkaart eigendom. Hierna zal, in geval dat de bankkaart niet toebehoort aan het account van de Gebruiker waaraan de bankkaart eerst werd gelinkt, de nodige stappen ondernemen om de connectie met de bankkaart stop te zetten binnen 1 werkdag.

Wegens omstandigheden kunnen jou toegang en/of het gebruik van onze Diensten soms onderbroken worden. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, de storing van Apparatuur, periodieke updates, onderhoud of reparatie van de Diensten of andere acties.

Een geldig Swave account is vereist om je Geld Terug saldo en Punten saldo te controleren. Swave zal proberen om accounts met Geld Terug en Punten tijdig te crediteren. Swave zal aangeven dat de beloningen Geld Terug of Punten onmiddellijk worden verzameld bij een in aanmerking komende aankoop zoals verder in de Diensten omschreven of, anderzijds, nadat aan aanvullende vereisten is voldaan (bijvoorbeeld nadat een terugbetalingsperiode voor een gekocht product is verstreken of nadat de gekochte reis is voltooid). Geld Terug en Punten worden verzameld zoals beschreven in de Diensten en het kan enkele werkdagen duren voordat je account wordt bijgewerkt naar een dergelijke transactie. Elke claim voor Geld Terug of Punten die niet nauwkeurig zijn gecrediteerd, moet binnen 30 dagen na de datum waarop de gebruiker claimt dat de Geld Terug of Punten beloningen zichtbaar hadden moeten zijn op Swave, worden door Swave ontvangen. Swave is niet aansprakelijk voor fouten, vertragingen of fouten bij het crediteren van punten op uw account.

Wij kunnen jou, als Gebruiker, van tijd tot tijd een pre-release van features aanbieden en een tijdelijke ‘preview versie’ aanbieden zodat jij als Gebruiker jouw feedback kan geven. Deze ‘preview versies’ kunnen nog fouten en zogenaamde bugs hebben. Dit kan leiden tot verlies van data, corruptie, onnauwkeurigheden en fouten. Als Gebruiker ben je ook bewust dat indien je gebruik maakt van deze ‘preview versies’, je misschien een onmogelijkheid hebt om terug naar een oudere versie te gaan. Je staat toe dat de ‘preview versies’ volledig tot eigen risico behoren.
Indien je deze ‘preview versies’ gebruikt ga je akkoord met de reglementen en de restricties die wij, Promcom bv, hierop geplaatst hebben.

Doel

Het doel van het product Swave is om handelszaken toe te laten om een extra service te leveren aan consumenten, in dit document de Swave Gebruikers. Zo wil Swave de Swave Gebruiker een maximale rendabiliteit geven voor een minimale input en de Swave klant meer omzet doen opleveren.

Privacy en persoonlijke informatie

Je kan onze volledige Privacy Policy lezen op onze website. Je gaat als Gebruiker akkoord met de toepasselijke Privacy Policy en veranderingen die gepubliceerd zijn door Promcom bv.

Je geeft ons, Promcom bv, de toestemming om de informatie die je hebt ingevuld te combineren met andere Diensten die Promcom bv aanbiedt.

Promcom bv mag jouw informatie en de informatie van andere Gebruikers die niet identificeerbaar en geaggregeerd is gebruiken om promoties te adverteren en onze Diensten te gaan optimaliseren.

Jij als Gebruiker voorziet ons informatie zoals gegevens, Gebruikersnaam, naam, achternaam, pincodes, log-informatie, materialen, kliks, transactiegegevens en andere inhoud via de Diensten die Promcom bv jou verleent. Wij mogen de inhoud gebruiken en opslaan in overeenstemming met onze privacyverklaring en deze overeenkomst.

Als Gebruiker verklaar je het recht te geven aan Promcom bv om deze informatie te gebruiken zonder enige verplichting noch vergoeding.

Wanneer je gebruik maakt van linken op de Diensten van Promcom bv naar derde partijen verleen je Promcom bv uitdrukkelijk toegang tot je accountinformatie die wordt onderhouden door derde partijen namens jou als je agent en je geeft dergelijke derde partijen de toestemming om je informatie aan ons bekend te maken.

Indien je via een link in één van de Diensten aangeboden door Promcom bv je bankrekening linkt aan een derde partij die met ons samenwerkt, dan geef je dergelijke derde partijen uitdrukkelijk de toestemming om je transactiegegevens en bankkaartgegevens aan ons bekend te maken.

Je verleent uitdrukkelijk toegang tot je accountinformatie die wordt onderhouden door deze geïdentificeerde derde partij en bevestigt dat je toestaat dat deze geïdentificeerde derde partij je informatie aan ons bekend maakt. Je erkent en gaat ermee akkoord dat Promcom bv jouw toestemming heeft tot ophaling van account informatie van sites van derden. Promcom bv fungeert als jouw agent en niet als de agent van de derde partij die de site beheert.

Voor de doeleinden van deze overeenkomst, verleen je Promcom bv een beperkte volmacht om als uw feitelijke agent toegang te krijgen tot je informatie op sites van derden, op te halen en uw informatie met betrekking tot account informatie, transactiegegevens en bankgegevens op te vragen, te lezen en op te slaan.

Wij slaan enkel informatie op die relevant is voor onze Diensten en in overeenstemming met onze Privacy Policy.

Als je ons in non-verbale of verbale manier feedback of tips geeft over bugs of mogelijke functies die we op jouw aanraden zouden moeten ontwikkelen, begrijp dan dat in die gevallen je ons toestemming geeft om jouw feedback en tips te gebruiken in één van onze volgende productversies en dat we jou daarvoor in geen enkele wijze een vergoeding voor zijn verschuldigd.

Relatie tussen de Gebruiker, Handelaar en Promcom

Wij bezitten de intellectuele eigendomsrechten op onze handelsnaam Swave, de App en alles wat daarbij hoort en erin. Dit betekent dat je onze App alleen mag gebruiken voor de Diensten die in dit document worden beschreven. Wanneer ujeonze app gebruikt, ontvang je geen eigendomsrechten op onze app, gebruikersnaam, logo of andere dingen die verband houden met onze app. Je mag onze app of een deel ervan niet namaken.

Promcom biedt een Platform aan genaamd Swave, waarop de aangesloten lokale en online handelszaken één of meerdere van onze Diensten kunnen aanbieden als Klant.

In het algemeen geldt bij al onze Diensten dat een Swave Gebruiker aan bepaalde voorwaarden acties dient uit te voeren, binnen en buiten de App, en dat door het correct uitvoeren van die Diensten één of meerdere onze klanten, zijnde de handelaars die een geldig contract met Promcom hebben, meer omzet genereren. Indien dat gebeurt, beloont Swave de Gebruiker hiervoor en zal de Klant Swave betalen voor de geleverde dienst. Deze Diensten en hun voorwaarden worden in artikel 7 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden omschreven. Die voorwaarden worden ook op alle relevante plaatsen uitgelegd aan de Swave Gebruiker in de App.

De handelaar (= de Klant) kan de dienstverlening opzeggen door te mailen naar info@swave.be. Indien zij dit doen minimum vijf werkdagen voordat de volgende kalendermaand van start gaat, stopt de dienstverlening van de Klant vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op het correct opzeggen van de dienstverlening. Indien zij dit niet doen minimum vijf werkdagen voordat de volgende kalendermaand van start gaat, stopt de dienstverlening van de Klant pas vanaf de eerste kalenderdag van de tweede maand volgend op de opzegging van de diensverlening.

Bij stopzetting van de dienstverlening door de Klant, zijn wij niet gebonden aan een vergoeding aan de Gebruiker voor de individuele Punten die de Gebruiker heeft opgebouwd ter loyaliteit bij die handelaar. Alle Punten die de Gebruiker bij de Klant heeft opgebouwd, verdwijnen van het account van de Gebruiker.

Bij stopzetting van de dienstverlening door de Klant, is wel Promcom gebonden aan de uitbetaling van ‘Geld Terug’ aan de Gebruiker, die de Gebruiker bij de Klant via één of meerdere Diensten van Promcom heeft opgebouwd, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, de Dienst ‘Online Cashback’.

In de contracten van Promcom met al haar Klanten, gaan de Klanten akkoord dat zij hun facturen volledig uitbetalen voor alle dagen wanneer zij de Dienst volgens het contractuele akkoord hebben gebruikt.

Contact

De gemakkelijkste manier om ons te bereiken is via de ‘Help’ sectie binnen de Swave App. Je kan ons ook bereiken via info@swave.be. Gelieve dit enkel te doen in het Nederlands of in het Engels. Indien je ons in een andere taal contacteert, zullen we je vragen om ons in het Nederlands of in het Engels te contacteren.

Stopzetting, vervaltijd, inactiviteit en annulering

Je kan je account stopzetten als volgt:

 • Log in met je account op de App
 • Ga naar ‘Instellingen’
 • Druk op ‘sluit account’
 • Druk op ‘ik ben zeker’
 • Daarna nemen wij binnen 30 dagen contact met je op en verwijderen wij jouw data binnen een extra 60 dagen.
 • Alle niet-ingewisselde Punten en Geld Terug worden onmiddellijk na annulering verbeurd en kunnen niet worden hersteld of overgedragen.

 

Of Swave je zich opnieuw laat inschrijven voor de Diensten na een stopzetting, is naar eigen goeddunken van Swave. Eerder verdiende punten die zijn verbeurd, worden in elk geval niet aan jou gecrediteerd.

‘Geld Terug’ of ‘Punten’ die je in de Swave App verdient, vervallen binnen de tien jaar nadat je je hebt geregistreerd, behalve als je je account verwijdert voordat die periode ten einde is of als Promcom failliet is.

Als je je account verwijdert voordat we je ‘Geld Terug’ op je bankrekening hebben kunnen storten, vervalt het recht op de geldelijke waarde dat je ter beloning zou krijgen en behoudt Promcom de geldelijke waarde.

Als je account om welke reden dan ook wordt beëindigd of uitgeschakeld, inclusief maar niet beperkt tot meerdere pogingen frauduleuze activiteiten, dan worden je bestaande Punten en Geld Terug verbeurd verklaard en verdere transacties die je anders Punten en Geld Terug kunnen opleveren, worden niet van toepassing worden geacht.

Swave kan je verzamelde Punten en Geld Terug annuleren, je voordelen opschorten of je account op elk moment annuleren met onmiddellijke ingang en zonder schriftelijke kennisgeving, om welke reden en naar eigen goeddunken van Swave, inclusief in gevallen waarin Swave van mening is dat je (i) hebt gehandeld in een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) de verschuldigde bedragen van Swave of zijn Klanten niet heeft betaald terwijl je voor die transacties wel Punten of Geld Terug hebt verdiend, (iii) op ​​een ongepaste, frauduleuze, beledigende of vijandige manier heeft gehandeld, (iv) deze Algemene GebruiksVoorwaarden heeft geschonden of overtreden, of (v) betrokken bij enig wangedrag of wangedrag in verband met de App of het Platform in zijn geheel. Niets in deze Servicevoorwaarden zal Swave beperken in de uitoefening van wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen.

Swave Punten en andere gerelateerde voordelen en Diensten, met uitzondering van Geld Terug, zijn het exclusieve eigendom van Swave en zijn niet het eigendom van de Gebruikers. Punten hebben geen contante waarde en Swave compenseert of betaalt geen contant geld, contant equivalent of krediet voor verbeurde of ongebruikte Punten.

De beloning verdiend als zijnde Geld Terug op het Swave platform heeft wel een contante waarde. Concreet is de waarde van ‘€1 Geld Terug’ gelijk aan 1.00 EUR, en “€0.01 Geld Terug’ is gelijk aan 0.01 EUR. De beloningen verdiend als zijnde Geld Terug op het Swave platform, zijn het exclusieve eigendom van Swave, tot het moment dat de waarde van Geld Terug ‘€5’ meer bedraagt. Concreet betekent dit een waarde van €5 Geld Terug dat als ‘Beschikbaar’ wordt getoond op de App in de sectie ‘Beloningen – Geld Terug’. Vanaf die waarde is die €5 Geld Terug eigendom van de Gebruiker. Daarbij verplicht Promcom zich dit op de bankrekening te storten van de Swave Gebruiker, als de Gebruiker heeft aangegeven om het op een bankrekening te storten, of het ter beschikking te stellen van de Gebruiker om in te wisselen voor een voucher aangeboden op het Swave platform.

Transactiegegevens

Om onze Diensten te voorzien, maken wij gebruik van een derde partij die het mogelijk maakt om transacties te lezen die je doet met de bankkaart.
Wij gebruiken enkel data die relevant is om onze service aan jou, de Gebruiker, te verzekeren. Wij zullen ook data delen met handelaren om onze service aan jou, de Gebruiker, te verzekeren. Wij beperken de gedeelde transactiegegevens tot essentiële zaken die de handelaar nodig heeft voor zijn boekhouding of zekerheid. Voor meer informatie verwijzen wij naar artikel 5 in dit document en naar de Privacy Policy.

Onze Diensten

Algemeen

Naar Gebruikers en Klanten toe zijn wij hoofdzakelijk een beloningsplatform. Een platform waarbij we Gebruikers belonen wanneer ze bij onze Klanten verrichtingen uitvoeren volgens de verschillende werkwijzen die we in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden uitgebreid uitleggen en op een korte maar duidelijke manier ook communiceren in de App en het portaal. Onze Klanten zullen ook geanonimiseerde data zien van Gebruikers die van de Swave Diensten hebben gebruikgemaakt om bij onze Klanten geld te besparen en/of punten te sparen voor beloningen.

Om deze Diensten te kunnen aanbieden, dient Promcom ook een officiële dienstverlener te zijn van Account Information Services.

Om één of meerdere van onze Diensten te gebruiken, dient de Gebruiker de App te downloaden.

Account Information Services

Artikel 2, lid 6, van de wet van 11 maart 2018 definieert een Account Information Service provider als volgt: “Een online dienst voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over éénn of meer betalings rekeningen die door de betalingsdienstGebruiker worden aangehouden bij een andere betalingsdienstaanbieder of bij meer dan één betalingsdienstaanbieder.”

Concreet betekent dit dat je jouw bankrekening kunt koppelen aan onze App. Volg hiervoor gewoon de instructies in de App. Zodra je bankrekening aan onze App is gekoppeld, kan je meerdere van onze Diensten gebruiken, zoals, maar niet gelimiteerd tot, ‘Automatische Loyaliteit’. Er zijn ook Diensten in onze App die je kunt gebruiken zonder dat je daarvoor je bankrekening dient te linken, zoals, maar niet gelimiteerd tot, “Online Cashback”.

Alle informatie over je account en alle transacties die wij in onze database en jij in de App kunt zien, noemen we accountinformatie.

Door één of meerdere van je bankrekeningen te linken, kunnen wij traceren bij welke van onze Klanten en bij welke andere teminals je op welke data een transactie hebt verricht met één of meerdere betalingsmethodes die aan de gelinkte bankrening(en) zijn verbonden, zoals je debit bankkaart(en) of de App ‘Payconiq’. Zo kan je automatisch geld besparen en punten op de Swave App verdienen, gewoon maar door te betalen.

We gebruiken hiervoor de Europese PSD2 voorschriften. Dit is de wetgeving die ervoor zorgt dat Europese consumenten hun bank(en) kunnen verplichten om gegevens te delen met andere bedrijven, zoals wij.

Niet alle transacties komen in aanmerking voor de beloningen Geld Terug of Punten, meer bepaalde indien we bepaalde transacti-informatie niet kunnen verkrijgen van het betaalkaartnetwerk dat aan uw accountgegevens is gekoppeld. De Belgische wetgeving laat ons bijvoorbeeld niet toe om transacties te traceren van je kredietkaarten. Als je dus geld wilt besparen of punten wilt verdienen via onze Swave Diensten, betaal je best met je debit bankkaarten of de App Payconiq. Geloof ons, dit komt ook voordeliger uit voor de veelal kleine handelszaken. Hoe meer je immers met kredietkaarten betaalt, hoe meer zij nog eens moeten afstaan aan Visa, Mastercard en andere kredietkaartverstrekkers. Met welke betalingsmethodes wij jouw transacties normaal gezien kunnen traceren, staat beschreven op elke profielpagina van een Klant op de App.

Je moet de link tussen je bankrekening en de App om de 90 kalenderdagen vernieuwen. Dat is jammer, maar dat is wat de Europese wetgeving zegt. In de App kan je zien hoe je dat doet. We sturen je een waarschuwing over het op tijd vernieuwen. Laat het ons weten als je deze waarschuwing niet ontvangt.

Als je de link niet verlengt, kan je na die 90 kalenderdagen niet automatisch meer ‘Geld Terug’ of ‘Punten’ sparen. Daarom is het belangrijk dat je de link op tijd vernieuwt.

Ten slotte kun je ons nooit verantwoordelijk stellen of een schadevergoeding eisen als je geld spendeert bij onze Klanten nadat je je op de Swave App als Gebruiker hebt geregistreerd.

Online Cashback

Swave kan een Swave Gebruiker indirect geld laten besparen op online aankopen, indien de Gebruiker de volgende stappen correct uitvoert:

 • De Gebruiker gaat naar de profielpagina van een Klant in de App en klikt op ‘Shop Online’. Dit brengt de Gebruiker naar de (mobiele) website of app van de Klant.
 • De Gebruiker verricht een aankoop in de online winkel van die Klant binnen een bepaald aantal kalenderdagen, dat per Klant varieert zoals verder wordt uitgelegd. De Gebruiker betaalt dit via een betaalmethode naar keuze.
 • De Gebruiker sluit browser tijdens het bestelproces niet, surft niet naar een andere website surf en schakelt cookies in (vooral vereist bij het inloggen via een smartphone of tablet.

 

Deze aankopen traceren wij d.m.v. samenwerking met derde partijen zijnde affiliate netwerken, zoals, maar niet gelimiteerd tot Tradetracker, Impact Radius en Awin, en allen hierna genoemd als Partners. Wij doen dit door onze Diensten te integreren met hun Diensten.

In dit geval, zal Promcom de Gebruiker een beloning geven in de vorm van Geld Terug. De hoogte van die beloning wordt berekend als volgt:

 • Als algemene regel ontvangt de Gebruiker een beloning van een bepaald percentage van het totale bedrag dat bij een deelnemende Klant op een bepaalde dag is uitgegeven, indien de Gebruiker die transactie heeft verricht zoals hierboven beschreven.
 • Hoeveel het percentage bedraagt en bij uitbreiding de beloning bedraagt in de vorm van Geld Terug, verschilt per Klant en kan bij uitbreiding bij diezelfde Klant verschillen per productcategorie en per tijdspanne waarin is betaald nadat de Gebruiker op de ‘Shop Online’ knop heeft gedrukt op de profielpagina van die Klant, of op een andere knop op dezelfde profielpagina die de Gebruiker naar de (mobiele) website of app van de Klant stuurt. De percentages en de voorwaarden staan omschreven op de profielpagina van iedere Klant op de App. Promcom kan deze percentages en voorwaarden ten allen tijden veranderen, zonder de Gebruiker hiervoor ooit te informeren, op welke manier dan ook. De Gebruiker aanvaardt dit hierbij. We bieden geen garantie voor de correctheid van deze omschreven informatie, die zodoende onjuistheden of typografische of andere fouten kan bevatten. Je gaat ermee akkoord dat noch wij, noch de Klant en Partners, verantwoordelijk zijn voor dergelijke fouten en dat zowel wij als de Partner zich het recht voorbehouden om ze te corrigeren wanneer ze worden ontdekt. Wij en onze Klanten en Partners behouden ons het recht voor om alle transacties met dergelijke fouten te annuleren, alle betaalde bedragen terug te betalen en alle Geld Terug beloningen die aan dergelijke transacties zijn gekoppeld te annuleren, zonder enige aansprakelijkheid jegens jou, zolang die waarde nog als ‘Onbeschikbaar’ wordt aangeduid op jouw account in de App, zoals hieronder verder beschreven.

 

Ter verduidelijking is het wel zo dat, vanaf de beloning in de vorm van Geld Terug is gegeven aan de Gebruiker, zoals aangegeven in het account van de Gebruiker en zichtbaar in de App in de sectie ‘Beloningen – Geld Terug – Beschikbaar’, de beloning dan niet meer kan worden vermeerderd of verminderd.

Concreet, als een Gebruiker 100,00 EUR heeft betaald bij een Klant volgens de voorwaarden van deze Online Cashback dienst, en op de profielpagina van de Klant aangegeven staat dat de Gebruiker een beloning krijgt van ‘5%’ in de vorm van Geld Terug, Promcom de Gebruiker een beloning toekent van ‘€5,00 Geld Terug’, wat een waarde heeft van 5,00 EUR, zijnde 5% van 100,00 EUR.

Deze Geld Terug waarde wordt aangegeven in de App sectie ‘Beloningen – Geld Terug – Onbeschikbaar’ tijdens de maand waarin de aankoop is getraceerd door de derde partijen en door deze partijen aan Swave is bezorgd via de integratie van onze Diensten met hun softwarediensten, zoals verder omschreven. De eerste kalenderdag van de eerstvolgende maand verschuift deze waarde naar de App sectie ‘Beloningen – Geld Terug – Beschikbaar’, indien ook wordt voldaan aan alle andere voorwaarden hierboven en hierna vermeldt. Swave behoudt het recht om de tijdspanne tussen wanneer de Geld Terug waarde wordt verschoven van ‘Onbeschikbaar’ naar ‘Beschikbaar’ te veranderen naar wens, zonder hiervoor de Gebruiker te informeren op welke manier dan ook.

De Geld Terug waarde wordt altijd berekend op basis van de nettoprijs (verkoopprijs exclusief btw en verzendingskosten) van de online aankoop bij een van onze Klanten.

Indien de Gebruiker de aankoop, gedaan via de webshop van een Klant, geheel of gedeeltelijk annuleert of retourneert, vervalt de Geld Terug waarde geheel of gedeeltelijk. In dat geval wordt de waarde geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht van het account van de Gebruiker, aangeduid

Een Geld Terug waarde wordt pas gegeven als een Partner aan Swave heeft doorgegeven dat de aankooptransactie is goedgekeurd. Afhankelijk van de Partners duurt dit in de meeste gevallen minder dan 3 uren. Bij een absolute minderheid kan deze periode maximaal 365 dagen duren, bv. bij een boeking van een hotelovernachting een jaar op voorhand waardoor er ter plaatse betaald wordt. Swave heeft geen enkel zicht en geen enkele invloed op de beslissing van de betreffende Partner om de transactie als ‘geweigerd’ aan te merken en heeft ook geen enkele invloed op de beslissing van de betreffende Partner om de transactie als ‘goedgekeurd’ aan te merken, waardoor de Swave Gebruiker Geld Terug kan verdienen.

Geld Terug wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal twee cijfers na de komma. Bij getallen die exact in het midden liggen volgend op de twee cijfers na de komma, wordt er afgerond naar beneden.

De ​​status van een transactie wordt door de Partner aan Swave gerapporteerd. Swave gaat ervan uit dat deze rapportage juist is en sluit eventuele aansprakelijkheid in het geval van foutieve rapportages ten aanzien van de Gebruiker uit. Indien de gegevens van een Online Aankoop via Swave van een partnershop onjuist zijn, moet de Gebruiker zelf voldoende bewijs bewaren en voorleggen aan Swave. Dit kan via de Help sectie in de App.

Swave krijgt een commissie van de Klanten via een Partner. Indien een Klant en/of een Partner ten aanzien van deze commissie jegens Swave niet aan zijn betalingsverplichting heeft verbonden, en zolang de waarde van de Geld Terug beloning nog altijd als ‘Onbeschikbaar’ wordt aangegeven op het account van de Gebruiker, wordt er geen garantie gegeven dat de aangeduide Geld Terug beloning en waarde zal verschoven worden naar ‘Beschikbaar’. Swave zal natuurlijk al het mogelijke in het werk stellen de Klant en/of de Partner aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.

Swave geeft de Gebruiker geen enkele garantie dat de Geld Terug waarde in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt, bijvoorbeeld bij kortingsacties van de partnershop zelf. Bepaalde Shops weigeren Geld Terug toe te kennen bij het gebruik van vouchers van cadeaubonnen omdat het mogelijk is dat bij de aankoop ervan wordt aangenomen dat Geld Terug werd verdiend. Swave aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan ​​door het afkeuren van een transactie door een Klant of Partner, noch voor enige schade veroorzaakt ontstaan.

Daar waar de Geld Terug waarde gebaseerd is op een munteenheid anders dan de euro, is deze onderhevig aan de wisselkoers op het moment dat de transactie door de Partner zijn aangemerkt als ‘goedgekeurd’.

Indien een transactie binnen de 3 werkdagen na aankoop niet in het account van de Gebruiker wordt vermeld, kan de Gebruiker dit melden via de Help sectie in de app. Swave zal zich inspannen uit te zoeken waarom de aankoop niet geregistreerd is en of de Geld Terug waarde kan worden verkregen. Swave is niet verplicht niet-voordelige aankopen die ouder zijn dan 30 dagen en die minder dan €5 Geld Terug bedroegen, in behandeling te nemen.

De Gebruiker onthoudt zich ervan overige Gebruikers en / of Klanten te hinderen of schade toe te brengen. Het is de Gebruiker verboden processen van programma’s op te starten waarvan de Gebruiker weet van redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Swave, andere Gebruikers van Klanten, hindert of schade toebrengt. Swave is in dit geval bevoegd om de account van de Gebruiker af te sluiten en om eventueel alle verdiende Extra Korting te laten vallen.

Sommige Klanten hebben een anti-kortingbeleid en geven geen Geld Terug. Bij die partners wordt dan enkel ‘Deals’ vermeld. Soms bieden ze die exclusief aan voor de Swave Gebruikers. Alle info daarover kan je vinden op de detailpagina van de partnershop zelf binnen Swave.

Swave is niet aansprakelijk voor fouten in de prijsaanduidingen op de website van de Klanten

De Geld Terug waarde bij deze dienst Online Cashback geldt alleen voor transacties die geheel online worden gedaan. Geld Terug is niet van toepassing op telefonische aankopen of aankopen in fysieke winkels. Ook als de transactie online bij Swave is gestart, maar telefonisch of op andere wijze is afgerond of aangepast, kan de Geld Terug waarde van Swave vervallen.

Eén of meerdere werkdagen nadat de Gebruiker deze stappen correct heeft vervolledigd, krijgt de Gebruiker een melding van de App. Daarbij vermeldt Swave hoeveel Geld Terug die krijgt voor zijn of haar aankopen bij één of meerdere Klanten.

De Gebruiker kan Promcom vragen de opgebouwde waarde van de beloning ‘Geld Terug’ om te zetten naar de eerder omschreven geldelijke waarde en dit te laten overschrijven op een bankrekening van de Gebruiker. Dit kan echter enkel gebeuren vanaf de waarde van de Geld Terug beloning minimum ‘€5,00’ bedraagt in het individuele account van de Gebruiker, wat het equivalent is van 5,00 EUR. De Gebruiker kan dit nagaan in de App sectie ‘Beloningen – Geld Terug – Beschikbaar’.
Indien aan die voorwaarde is voldaan, kan de Gebruiker de waarde van die beloning laten omzetten naar een geldelijke waarde en dit te laten storten op een bankrekening naar wenst. Ten eerste dient de Gebruiker hiervoor de knop ‘Automatisch €5 storten’ op ‘Aan’ te zetten in het scherm ‘Beloningen – Geld Terug’. Daarbovenop dient de Gebruiker in de App een bankrekening te hebben aangeduid waarop Promcom de geldelijke waarde kan en mag storten en dient diezelfde bankrekening een geldige connectie te hebben met de App en bij uitbreiding het Portaal. Concreet dient die bankrekening minimaal 1 werkdag en maximaal 90 kalenderdagen gelinkt te zijn aan de App en bij uitbreiding het Portaal.
Indien bovenstaande voorwaarden correct zijn vervuld, zal Promcom de eerstvolgende 15e dag van een maand het geld overschrijven naar de bankrekening van de Swave Gebruiker. Dit kan enkel gebeuren in schijven van 5,00 EUR. Dat wil zeggen dat Promcom 5,00 EUR overschrijft als de beschikbare Geld Terug waarde op het account van de Gebruiker tussen de €4,99 en €10,00 bedraagt, dat Promcom 10,00 EUR overschrijft als de beschikbare Geld Terug waarde op het account van de Gebruiker tussen de €9,99 en €15,00 bedraagt, dat Promcom 15,00 EUR overschrijft als de beschikbare Geld Terug waarde op het account van de Gebruiker tussen de €14,99 en €20,00 bedraagt, enzovoort.

Zolang de Gebruiker geen waarde verdiend heeft van minimum €5,00 beschikbare Geld Terug, zoals aangegeven in de App sectie ‘Beloningen – Geld Terug – Beschikbaar, zal de Gebruiker verder Geld Terug dienen te verdienen via één van de beschreven Diensten, tot een minimumwaarde van ‘€5’ is bereikt, om die beloning om te kunnen zetten naar een geldelijke waarde dat de Gebruiker kan claimen als zijn eigendom. Indien aan die voorwaarde niet is voldaan, geldt het beschikbare Geld Terug nog altijd als een beloningsvorm, is dit eigendom van Promcom en is Promcom geenszins verplicht die waarde om te zetten naar een geldelijke waarde en over te schrijven naar een bankrekening aangeduid door de Gebruiker.
Indien aan die voorwaarde wel is voldaan, kan de Gebruiker eigendom van die beloning claimen in de vorm van geldelijke waarde, zoals eerder beschreven. Enkel indien Promcom failliet is verklaard of wanneer de activiteiten officieel zijn beëindigd, gaat de Gebruiker hierbij akkoord dat zijn of haar recht om die beloning te claimen in de vorm van geldelijke voorwaarde vervalt.

Automatische Loyaliteit

Swave kan Swave Gebruikers loyaliteitspunten laten verdienen als ze de volgende stappen als Swave Gebruiker correct hebben uitgevoerd:

 • Ze verrichten een aankoop in de fysieke winkel van een Swave Klant.
 • Ze betalen die verrichting via een betaalmethode dat gelinkt is aan een bankrekening met een geldige connectie aan de Swave App

 

In deze gevallen, zal Promcom de Swave Gebruiker ‘Punten’ toekennen op basis van hoeveel ze bij de Klant hebben uitgegeven. Deze punten zijn Klant-specifieke punten. Dit betekent dat de gebruiker loyaliteitspunten spaart die alleen geldig zijn bij de betreffende Klant waar ze geld hebben uitgegeven in de fysieke winkel.

Als algemene regel ontvangt de Swave gebruiker 100 Punten per euro dat de Gebruiker bij een deelnemende Klant op een bepaalde dag heeft uitgegeven, indien de Gebruiker die transacties heeft verricht via een betaalmethode dat gelinkt is aan een bankrekening met een geldige connectie aan de Swave App en die wij kunnen traceren via Account Information Services. Kredietkaarten, bijvoorbeeld, werkt niet in België.

Eén of meerdere werkdagen nadat de Gebruiker deze stappen correct heeft vervolledigd, krijgt de Gebruiker een melding van de App. Daarbij vermeldt Swave hoeveel Punten die krijgt voor zijn of haar aankopen bij één of meerdere Klanten, aankopen die wij kunnen traceren zoals hierboven beschreven. Die Punten worden meteen aangeduid als ‘Beschikbaar’ in de App sectie ‘Beloningen – Punten – Beschikbaar’ en worden ook aangeduid als Punten op de profielpagina van de Klant.

Het is de Klant die beslist hoeveel punten een Swave Gebruiker dient te verdienen om het in te wisselen voor één of meerdere beloningen bij de Klant.

Punten worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal twee cijfers na de komma. Bij getallen die exact in het midden liggen volgend op de twee cijfers na de komma, wordt er afgerond naar beneden.

Indien een Gebruiker voldoende punten heeft verdiend, kan de Gebruiker deze via de App uitwisselen voor een materiële of geldelijke beloning bij de Klant. De Gebruiker kan dit doen door te drukken op de ‘Valideer’ knop van een beloning, weergegeven op de profielpagina van een Klant, en daarna de instructies te volgen in de App. Indien deze instructies succesvol worden gevolgd, zullen de Punten die ingewisseld werden voor de waarde van de Beloning(en) afgetrokken worden van het account van de Gebruiker. Concreet zullen de Punten worden verschoven van ‘Beschikbaar’ naar ‘Gevalideerd’ in de App sectie ‘Beloningen – Punten’ en zullen de Punten tegelijkertijd worden verminderd van het totaal aan Punten dat de Gebruiker specifiek bij die Klant heeft gespaard. Dit laatste wordt ook weergegeven op de profielpagina van de Klant.

De beloningsvorm Punten is eigendom van Promcom tot dat de Gebruiker de instructies hierboven succesvol heeft uitgevoerd bij een Klant, zodat de Punten definitief werden ingewisseld voor een materiële of geldelijke beloning naar de Gebruiker.

Promcom kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor het al dan niet geven van een beloning door de Klant, nadat de Punten werden ingewisseld en gevalideerd zoals het proces hierboven beschreven. Wel kan de Gebruiker Swave contacteren via de Help sectie in de app en verklaart Swave daarbij uit te zoeken wanneer een Klant niet heeft voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in het contract tussen Promcom en de Klant. Binnen de 14 kalenderdagen zal de Gebruiker ook antwoord krijgen van Swave betreffende het onderzoek en wat de volgende stappen zijn. Swave kan daarbij Punten toekennen of aftrekken van het account van de Gebruiker zoals Swave dit wenst, indien het een reden, maar welke reden dan ook, meegeeft aan de Gebruiker. Verder heeft Swave geen controle over de Klanten en is gebonden aan beslissingen die zij met de Gebruiker maken, zowel in levende lijve als vanop afstand en/of online. Indien je het niet eens bent met de beslissing van een Klant, kan je dat probleem rechtstreeks met de Klant betwisten, maar ga je ermee akkoord dat wij en onze technologiepartners zoals Klarna niet aansprakelijk zijn jegens een dergelijke claim met betrekking tot enig ander geschil of interactie tussen jou en de handelaar.

Swave is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen punten of beloningen. Alle beloningen worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en beperkingen opgelegd door de beloningsleveranciers. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies, schade, defect, letsel, overlijden of kosten met betrekking tot een verwerking of verzending van beloningen of beloningen, of voor het niet naar verwachting uitkomen van uw beloningen om welke reden dan ook. Als wordt aangenomen dat Swave Punten of beloningen zijn verkocht, geruild of frauduleus zijn verkregen, of zijn uitgegeven aan iemand anders dan de geregistreerde gebruiker van het betreffende account, zijn die Punten of beloningen ongeldig en worden ze niet gehonoreerd.

Indien Promcom failliet is verklaard of wanneer de activiteiten officieel zijn beëindigd, gaat de Gebruiker hierbij akkoord dat zijn of haar Punten op zijn of haar account kunnen vervallen.

Deals

Klanten kunnen ook ‘Deals’ plaatsen in het Portaal en deze tonen aan een deel van de Swave Gebruikers of alle Swave Gebruikers voor een bepaalde periode en, optioneel, op bepaalde tijden van de dag.

In het geval van online Deals, kunnen mensen op een deal klikken in de App, waarna ze naar een bepaalde onlinepagina worden gebracht. Als ze een bepaald artikel kopen op het platform van de klant en voldoen aan de dealvereisten – zoals aangegeven op de externe pagina door de desbetreffende Klant – krijgen ze een bepaalde korting of extra voordelen rechtstreeks gegeven door de Klant.

In het geval van offline Deals, kan een Swave Gebruiker een deal valideren door op een ‘Valideer’ knop te klikken in de App, waarna een medewerker van de Klant op de ‘Bevestigen’ knop drukt in de App en de Swave Gebruiker de korting, het voordeel of een andere beloning meteen overhandigt.

Wijzigen en Beëindigen van Beloningen

Swave kan het beloningsprogramma, bijbehorende Punten en Geld Terug of andere beloningen en voordelen op elk moment, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving wijzigen of beëindigen. Swave kan wijzigingen aanbrengen die, zonder beperking, processen, voordelen, niveaus, regels voor het verdienen en inwisselen van punten, puntenaflossingsniveaus, regels voor het gebruik van punten, beschikbaarheid van punten, beloningstypes, beschikbaarheid van Swave-aanbiedingen en deelname aan de beloningsprogramma en programmavoordelen.

Swave kan het beloningsprogramma beëindigen met een voorafgaande kennisgeving van twee weken aan alle Gebruikers. Naar eigen goeddunken van Swave kan Swave op elk gewenst moment en na kennisgeving aan actieve gebruikers ervoor kiezen een soortgelijk beloningsprogramma te vervangen. Een Gebruiker mag na het beëindigen van het programma geen punten of andere voordelen verzamelen of inwisselen. Als het programma wordt beëindigd, worden alle niet-ingewisselde punten bij beëindiging verbeurd zonder enige verplichting of aansprakelijkheid en worden puntenclaims niet langer gehonoreerd. Swave kan het programma geheel of gedeeltelijk, in elk rechtsgebied, beëindigen met een opzegtermijn van minder dan twee weken, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zoals bepaald door Swave naar eigen goeddunken.

Alle voordelen, aanbiedingen, beloningen en services van het beloningsprogramma zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Door beloningen, voordelen, aanbiedingen, beloningen en services, inclusief Geld Terug of Punten, te accepteren, erkent elke Gebruiker dat hij of zij verantwoordelijk is voor het bepalen of hij of zij in aanmerking komt voor de voordelen, aanbiedingen, beloningen of services (inclusief Geld Terug en Punten) die van toepassing zijn wetten, geschenkenbeleid en stimuleringsbeleid. Swave kan op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken van Swave (inclusief wanneer een Gebruiker niet in aanmerking kwam om bepaalde Geld Terug of Punten te verdienen volgens deze Algemene Gebruiksvoorwaarden), Swave het aantal weergegeven Punt Terug of Geld Terug als gecrediteerd op het account van een gebruiker corrigeren.

Wel gebiedt Swave zich ertoe dat, als een Gebruiker de beloning Geld Terug heeft verdiend met een minimumwaarde van €5,00 en dit aangegeven is als Beschikbaar in de app, de geldelijke waarde ervan altijd zal overschrijven naar de bankrekening van de Klant, indien wordt voldaan aan alle andere voorwaarden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, wanneer het beloningsprogramma Geld Terug wordt gewijzigd of beëindigd. Zoals eerder aangegeven, is het faillissement van Promcom of een stopzetting van de activiteiten van Promcom, hierop een uitzondering.

Link met derde partijen

Sommige delen van de Diensten zijn gepromoot door sponsors en adverteerders. Dit kunnen algemene promotors zijn of specifieke promotors die gebaseerd zijn op informatie die jij deelt door het gebruik van onze Diensten en zo opgeslagen worden.

Promcom mag in zijn Diensten zoals Swave links naar andere websites en applicaties leggen.

Promcom legt deze links voor jouw gemak als Gebruiker. Wij verifiëren externe websites en applicaties niet. Wij nemen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie die meegedeeld is op externe sites buiten de Diensten van Promcom.

Gebruik van uw desktop of mobiele telefoon

Het gebruik van onze Diensten is beschikbaar via een mobiele telefoon, smartphone of desktop. Internet toegang en bepaalde software is nodig voor onze Diensten. De Gebruiker gaat akkoord dat hij of zij zelf verantwoordelijk is om deze noodzakelijke zaken te voorzien indien hij de Applicatie wilt gebruiken. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor i) beschikbaarheid van telecommunicatie via jouw service provider ii) elke vorm van verlies, corruptie, beschadiging of andere beveiligingsinbreuken door de Diensten geleverd door jouw service provider van telecommunicatie; iii) Elke openbaarmaking of schade die opgelopen is door storing in de communicatielijnen van service provider van telecommunicatie of van jouw bank.

Je kunt ons nooit verantwoordelijk houden als iemand anders toegang krijgt tot onze app met jouw smartphone of zelfs als ze betalingen via onze app initiëren.

Zorg ervoor dat je altijd de nieuwste versie van onze app op je smartphone hebt en dat je het nieuwste besturingssysteem van je smartphone gebruikt.

Je gaat akkoord dat wij jou af en toe automatische meldingen kunnen sturen en vrijwillige meldingen op basis van jouw voorkeuren. Wij laten de Gebruiker toe om hun eigen voorkeuren met betrekking tot meldingen in te stellen. Je kan meldingen aanpassen, activeren of deactiveren.

Indien je meldingen activeert, begrijp je en ga je akkoord dat meldingen soms met een vertraging kunnen toekomen door verschillende factoren. Promcom bv maakt een redelijke inspanning om meldingen tijdig te voorzien, maar wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, verzuim of verkeerde verzendingen van een melding, noch voor enige fouten in de inhoud van de meldingen. Indien je acties hebt ondernomen door deze meldingen, zijn wij hier opnieuw niet aansprakelijk voor.

Toegang en obstructie

Je gaat akkoord dat je volgende zaken niet zal gebruiken: robot, spider, deep link of andere automatische data verzameling of extractie tools, programma’s, algoritmes of methodologieën om toegang te krijgen, te kopiëren of monitoren van de dienst of een deel van de dienst zonder de expliciete goedkeuring van Promcom bv.

Je gaat akkoord dat je geen engine, software, tool, agent of andere mechanismen of zaken zal gebruiken om te navigeren of zoeken in de dienst, anders dan de search engine en search agent die beschikbaar zijn door de Diensten die gemaakt zijn door Swave.

Je gaat akkoord dat je geen files zal transfereren in geen enkele vorm die virussen, worms, trojan horses of andere besmettelijke of destructieve features bevat. Anders dan de werkelijke werking van de Diensten.

Je zal niet proberen om de software en Diensten die geleverd zijn door ons te ontcijferen, decompileren, reverse-engineeren of demonteren.

Je zal geen ongeautoriseerde toegang tot enig deel van de Diensten proberen te krijgen.

Eigen verantwoordelijkheid

Promcom neemt aan dat de Gebruiker met een leeftijd boven 16 jaar zijn eigen beslissing kan nemen of hij een item moet aankopen of niet. Wij nemen in geen geval verantwoordelijkheid voor de financiële beslissingen van de Gebruiker.

Limiet op de aansprakelijkheid van Promcom bv

Promcom bv is altijd aansprakelijk voor een dood en letselschade veroorzaakt door nalatigheid/grove schuld van Promcom bv.

Promcom bv zal noch tot jou, noch tot een derde partij, aansprakelijkheid opnemen voor opgelopen schade of verlies in elke vorm door het gebruik van de Diensten, zelfs als Promcom bv geadviseerd is geweest over de mogelijkheid van schade of verlies in elke vorm.

Promcom bv neemt geen aansprakelijkheid voor verliezen ongeacht of deze voortvloeit uit contracten, garanties, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade. Inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet of bedrijvigheden, voortvloeiend in hele of gedeeltelijke toeging tot de Diensten van Promcom bv.

Mocht onze Diensten iets bevatten waaruit het tegendeel blijkt uit het bovenstaande beschreven, dan is onze aansprakelijkheid ten alle tijden beperkt tot een maximum van 500 EUR.

Toepasselijke recht en forum voor geschillen

Promcom bv zal noch tot jou, noch tot een derde partij, aansprakelijkheid opnemen voor opgelopen schade of verlies in elke vorm door het gebruik van de Diensten

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving, zonder toepassing van conflictregels van internationaal privaatrecht. Enige geschillen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Kortrijk.

Potentiële inbreuken van auteursrechten

Promcom bv respecteert intellectueel eigendom en auteursrechten. Indien je vermoedt dat jouw intellectueel eigendom gebruikt wordt op de website, de Applicatie of eender welke andere dienst aangeboden door Promcom, gelieve ons de volgende informatie te leveren zodat wij jouw claim nader kunnen onderzoeken:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon dat bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 • Identificatie van het deel van het materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is en welk deel er specifiek moet verwijderd worden van onze Diensten.
 • Voldoende informatie zodat wij contact kunnen opnemen met de partij waartoe het intellectueel eigendom behoort: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
 • Een verklaring dat de informatie accuraat en volledig is weergegeven.

 

Gelieve deze informatie te sturen naar Promcom via help@swave.be.

Promcom garandeert dat er nooit opzettelijk een inbreuk zal gebeuren op auteursrechtelijk beschermd werk.

Éénmaal de vaststelling is gemaakt dat de onopzettelijke inbreuk terecht blijkt dan zal Promcom ervoor zorgen dat het eigendom verwijderd wordt uit de Applicatie.

Klachten

Indien je klachten zou hebben met betrekking tot de Dienstverlening dien je deze klachten per email te richten aan Promcom bv op het volgende adres: help@swave.be . Eventuele klachten met betrekking tot de Dienstverlening worden op straffe van verval per email ter kennis gebracht van Promcom bv binnen een termijn van 30 dagen volgend op het tijdstip waarop u kennis hebt genomen, of geacht mag worden kennis te hebben genomen, van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht.

Apple additionele garantie en aansprakelijkheid

Je erkent als Gebruiker dat:

 • Apple niet verantwoordelijk is voor de Website of de App of voor de inhoud ervan.
 • Apple geen verplichting heeft om onderhouds- en supportDiensten met betrekking tot de Website of de App te leveren.
 • In geval de Website of App een door deze Licentieovereenkomst verleende garantie niet kan waarmaken, u Apple kan verwittigen en Apple de aankoopprijs voor de Website of App aan u zal terugbetalen; Apple, voor zover als door de relevante wetgeving toegelaten, geen enkele garantieverplichting heeft met betrekking tot de Website of App en niet verantwoordelijk zal zijn voor vorderingen, verliezen, verplichtingen, schadevergoedingen, kosten of onkosten die aan enig onvermogen om aan een garantie te beantwoorden, kunnen worden toegewezen.
 • Apple niet verantwoordelijk zal zijn om tussen te komen in vorderingen die tegenover u of een derde partij met betrekking tot de Website of App of uw bezit en/of gebruik ervan werden ingesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) vorderingen uit hoofde van een productaansprakelijkheid; (ii) enige vordering dat de Website of App niet zou beantwoorden aan een relevante door wet- of regelgeving opgelegde vereiste; en (iii) vorderingen voortvloeiend uit wetgeving ter bescherming van de consument en soortgelijke wetgeving.
 • In geval een derde partij zou beweren dat de Website of App of uw bezit en gebruik ervan intellectuele eigendomsrechten van die derde partij zou schenden, Apple niet verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoeken, verdedigen, schikken en nietig verklaren van een dergelijke vermeende inbreuk tegen intellectuele eigendomsrechten.
 • De bepalingen van dit artikel zullen in geen geval de geldigheid, toepassing en afdwingbaarheid van de Afwijzing van Garanties en de Beperking van Aansprakelijkheid, zoals beschreven in artikelen d en e van deze Licentieovereenkomst, verhinderen, verstoren, afzwakken of anderszins nadelig beïnvloeden.

 

Wijzigingen aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Er zijn momenten waarop we de inhoud van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden moeten wijzigen. We kunnen typfouten corrigeren, soms voegen we dingen toe of wijzigen we een aantal voorwaarden. Onze app is voortdurend in ontwikkeling en wordt regelmatig bijgewerkt, wat betekent dat we soms ook de Algemene Gebruiksvoorwaarden moeten wijzigen. De wetgeving verandert ook van tijd tot tijd en we moeten soms onze algemene voorwaarden daarop aanpassen.

Als we belangrijke punten toevoegen of wijzigen, laten we je dat weten.

Ga je niet akkoord met onze nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden? Dat zou jammer zijn, maar we kunnen niets anders doen dan onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zo actueel mogelijk te houden. Het enige dat je kunt doen, is de app verwijderen en deze niet meer gebruiken.